Om Ung Tiltakslyst

Det er kanskje som barn og unge vi er mest kreative, og sitter med mange ideer som vi gjerne vil realisere. Denne ungdommelige skaperkraften trenger å bli tatt vare på. Ung Tiltakslyst er et unikt tiltak som har sin hovedoppgave nettopp med å ta vare på og utvikle denne skaperkraften.

Primæroppgavene til Ung Tiltakslyst er å søknadsbehandling og oppfølging av søknader. Det er ungdommene i styringsgruppa som behandler søknadene.

Vi behandler ca. 100 søknader hvert år.

Søkere: Ungdom i alderen 13-26 år.

Ung Tiltakslyst:

  • gir råd og veiledning til ungdom med ideer – hobby og næringsaktivitet
  • gir økonomisk støtte inntil kr. 20.000,-
  • ønsker å vise at det er kort vei fra idé til handling
  • skal skape næring, kultur, bosetting og livskvalitet
  • skal vise at ungdom er en viktig ressurs i det lokale og regionale utviklingsarbeidet
  • ønsker å ta vare på engasjerte ungdommer, og hjelpe dem til å bli viktige samfunnsutviklere både regionalt, på landsbasis og internasjonalt

Eier er Nord-Trøndelag Barne- og Ungdomsråd i tett partnerskap med Nord-Trøndelag Fylkeskommune (NTFK), Fylkesmannens landbruksavdeling, kommunene og Innovasjon Norge

Styringsgruppa består av:

  • Fire ungdommer, hvorav en er leder av gruppa
  • Daglig leder NTBUR
  • Representant fra NTFK
  • Representant fra FMNT

Last ned PDF om Ung Tiltakslyst