Ansatte og styret

Ansvarlige

Birgitte Skjørholm Dillan

Daglig leder for Ung Tiltakslyst er Birgitte Skjørholm Dillan. Hun startet i jobben 1. januar 2009 og erstattet tidligere daglig leder Marianne Solbakken. Birgitte har kontorplass på Fylkets Hus i Steinkjer og er tilknyttet regional utviklingsavdeling.
Tlf: 99 64 21 60
E-post: [email protected]

Christian Kjelland Bilstad

Styreleder i Ung Tiltakslyst
Tlf: 994 85 711


Styringsgruppe

En av suksesskriteriene til Ung Tiltakslyst er at det er godt samarbeid mellom unge og voksne. I styringsgruppa sitter fire ungdommer. En av ungdommene er leder av gruppa og har et ekstra nært samarbeid med daglig leder. Videre har vi med oss tre voksne, som bidrar med kompetanse, nettverk og erfaring. De voksne er veiledere, mens det er ungdommene som har hovedansvaret for behandling av søknader og oppfølging av søkere.