Tilskudd

Ofte er det behov for litt penger når ny aktivitet skal startes opp, og Ung Tiltakslyst kan gi veiledning til hvordan dere kan skaffe penger til forskjellige aktiviteter, samt gi økonomisk støtte til ulike aktiviteter, arrangementer og bedriftsetableringer i Nord-Trøndelag. Kravet for å få tildelt støtte gjennom våre støtteordninger er at prosjektet er eid, drevet og gjenomført av ungdom mellom 13 – 26 år.

Hvis du er usikker på om du kan søke er det bare å ta kontakt.