Hva støtter vi?

Hvordan søke?

Ung Tiltakslyst har ingen søknadsfrister. Alle søknader skal sendes inn elektronisk til oss. Trykke på denne linken, fyll ut de ulike postene og trykke på «Send skjema». Du vil du i løpet av kort tid få en bekreftelse på at søknaden er mottatt. Skulle du ha problemer med å bruke, eller sende det elektroniske skjemaet kan du sende søknaden som epost. Husk da å få med de punktene som står i søknadsskjemaet.

Man kan søke støtte på inntil 25 000 kr pr prosjekt.

Hvem kan søke?

 • Søker må være mellom 13 – 26 år (Du kan søke ut året du fyller 26)
 • Om en gruppe søker må minimum 50 % av gruppen være yngre enn 26 år og ha tilhørighet i Nord-Trøndelag
 • Søker skal være bosatt eller heimehørende i Nord-Trøndelag
 • Prosjektet skal gjennomføres i Nord-Trøndelag eller ha tett tilknytning til fylket
 • Søker skal selv være initiativtaker til prosjektet og stå for gjennomføringen
 • Prosjektet kan ikke være gjennomført før søknaden sendes inn
 • Elev-, ungdoms- og studentbedrifter kan tildeles støtte til produktutvikling ved spesielt innovative ideer. Kommunalt næringsapparat skal være involvert for å sikre oppfølging av prosjektet
 • Ved oppstart av AS må søker eie 75 % av selskapet

Hva kan det søkes støtte til?

 • Etablering og uttesting av mindre bedriftsideer og utvikling av produkter
 • Kulturprosjekter som for eksempel produksjon av film og demoinnspillinger av musikk/singler
 • Arrangementer som for eksempel konserter, kurs, utstillinger og teater. Arrangementene må være rusfrie.
 • Møteplasser for ungdom

Hva støtter vi ikke!

 • Investeringer i fysisk utstyr som f.eks musikkanlegg, fotoutstyr, pc, varelager osv
 • Offentlige tiltak eller prosjekter som naturlig faller inn under kommunen sitt ordinære ungdomstilbud
 • Prosjekter som allerede er støttet av Nord-Trøndelag fylkeskommune
 • Grupper som driver rene innsamlingsaktiviteter.
 • Offentlige organer, enheter eller virksomheter som er en del av det offentlige tilbudet.
 • Ordinære elev-, ungdoms- og studentbedrifter
 • Prosjekter og oppgaver som er gitt av skole, og som er en del av utdanningen
 • Kostnader i forbindelse med auditions eller lignende

Ved arrangementer hvor billettinntekter inngår som en del av finansieringen vil Ung Tiltakslyst kunne gi underskuddsgaranti for å dekke et eventuelt underskudd.

Ta ellers kontakt om du lurer på noe eller er usikker på ditt prosjekt kan få støtte – og det koster ingenting å søke!

Kontaktinformasjon

Telefon
74 11 14 72
Mobilnummer daglig leder
99 64 21 60

Adresse
Fylkes Hus, Seilmakergata 2, 7735 Steinkjer
E-mail: [email protected]